Wiercenie Studni Kutno

Wiercenie Studni Kutno

Studnie głębinowe Kutno i odwadniające, wiercenie otworów badawczych i piezometrycznych z pełnym rdzeniowaniem oraz bezrdzeniowo, wykonywanie wierceń do badań geotechnicznych, wykonywanie remontów i rekonstrukcji istniejących studni głębinowych, wykonywanie pompowań oczyszczających, określanie wydajności studni głębinowej, depresji, zwierciadła statycznego i dynamicznego, opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej przez uprawnionych hydrogeologów, opracowanie operatów wodno - prawnych, wykonywanie obudowy studni z doborem i montażem pomp głębinowych, sprzedaż pomp stacjonarnych oraz głębinowych.


Filia w Kutnie:

ul. 29 Listopada

99-300 Kutno

tel. 601-950-538